W świetle unijnego rozporządzenia o ochronie danych, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:


Nasza firma KMI Nieruchomości - będzie przetwarzała Państwa dane osobowe oraz wszelkie przesłane przez Państwa dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych dla ogólnych celów naszej działalności biznesowej przez czas nieokreślony do momentu wyraźnego odwołania. Ponadto, w ramach zwykłych procedur dotyczących pośrednictwa w kupnie i sprzedaży przedsiębiorstw, możemy przekazywać dane i dokumenty w całości lub w części stronom trzecim. Na żądanie usuniemy Państwa dane, w dowolnym momencie, o ile nie będą musiały one zostać wykorzystane przez organy państwowe lub przez naszą firmę do ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed sądem.